Rózsakertért Alapítvány  

„az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben”

Adószám: 18014259-1-43
Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0002366
Az alapítvány bankszámla száma: 11722003-20081081 (OTP Bank Rt.)
Székhelye: 1223, Budapest, Rákóczi út 16.
Drótposta: info@rozsakertert.hu

Néhány pillanatkép a Rózsakertért Alapítvány 2024. június 1-i Jótékonysági Báljáról.
Ez a néhány kép remekül visszaidézi a bál nagyszerű hangulatát!
Köszönünk minden támogatást, és örömmel tesszük közzé, hogy jótékonysági est bevétele közel 1 millió forint.

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül”

(Péld 11,25)

Hálaadó Istentisztelet a Gimnázium Aulájában

Május 15-én délután egy különleges háladó istentiszteleten vehettünk részt a gimnázium aulájában. Mintegy 50-en gyűltünk össze, ki-ki a hétköznapi rohanásból beesve, hogy közösen adjunk hálát Istennek. A Budafoki Református Gyülekezet és az alapítvány szoros együttműködésének köszönhetően egy pályázatot megnyerve új hangszereket vásárolhattunk az iskolának, melyeket ezen az alkalmon avattunk fel. Szőgyényi-Kovács Henrietta, a gimnázium lelkipásztora vezetésével dicsőítettük Istent. Közösen énekeltük a hálaadó énekeket az új hangszerek kíséretében, melyeket az iskola diákjai és tanárai szólaltattak meg.

Dr. Szász Lajos lelkipásztor igehirdetésében gyermeki hitünk megerősítésére buzdított. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mindig adjunk hálát mindenért, és vegyük észre mindennap az Istennek előkészített ajándékait. Ahogy gyermekeink is minden apróságnak tudnak örülni, olyanoknak is, amelyek nekünk már természetesnek tűnnek. Emlékeztetett minket arra, hogy ezek az apró örömök nem maguktól értetődőek, hanem Isten ajándékai.

Az istentisztelet végén 3-4 fős csoportokra bontva imaközösségeket tartottunk. Ez azért volt különösen áldásos, mert a kisebb csoportokban sokkal könnyebb volt megnyílni és őszintén imádkozni. Az ilyen közösségi imák során megérezhettük, hogy mennyire fontos és erősítő hatású a közösségben való imádkozás.

A közös hálaszív készítése is része volt az eseménynek, amit ott a helyszínen állítottunk össze a mentimeter segítségével. Ennek során kirajzolódott, hogy a családunk, egészségünk és hitünk milyen nagy érték mindannyiunk számára. Ezután egy szeretetvendégség keretében folytattuk a beszélgetéseket, megosztva egymással gondolatainkat.

Hálásan köszönjük a lelkipásztoroknak, a szervezőknek, a gyülekezet presbitereinek a lehetőséget és az áldozatos munkát! A tervek szerint jövőre is lesz hasonló alkalom, örülnénk, ha akkor már családjainkkal kiegészülve, a diákokkal együtt tudnánk hálát adni, közösen ünnepelve Isten jóságát.

Zárásként álljon itt Pál apostol szava az Efézusiakhoz írt levélből, amely mindannyiunk számára iránymutató lehet: “Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” (Ef 5,20)

A hálaadás és az együttlét öröme töltötte be a gimnázium auláját ezen a felejthetetlen délutánon, és reméljük, hogy a jövőben is sok hasonló alkalom részesei lehetünk.

a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten” Zsidókhoz írt levél13,16.

Bankszámla szám:11722003-20081081 (OTP Bank)

BABZSÁK…

 Az alapítvány  a szüneteket kényelmessé tételében is igyekszik segíteni! A Rózsakertért Alapítvány 24 db babzsákfotelt szerzett be az iskola által választott színekben intézményünk részére, melyből 18 db a gimnáziumba, 6 db az általánosba került. A nagy sikerre való tekintettel folyamatban van még további 6 db babzsákfotel beszerzése az általános iskolások számára

Hálásak vagyunk a szülők adakozásáért!

„Hálaadási Hívogató” 

Továbbra is várjuk támogatásukat!

Amennyiben az 1+1% százalékról nem tudják, hogy hova is adják,
akkor kérjük, hogy az alapítványunk részére címezzék.

a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten” 

Zsidókhoz írt levél 13,16.

További információk hamarosan…

Adventi forgatag és jótékonysági vásár

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása” (Jak 1,17)

2023. december 07.-én megrendezésre került az iskola és az Alapítvány, mint segítő szervező rendezésében az Adventi Forgatag és Jótékonysági Vásár.
Idén a csapadékos időjárásnak köszönhetően a tornateremben tartottuk a rendezvényt, ami kellemes környezetet biztosított a beszélgetéshez, nézelődéshez. A gyerekek boldogan itták a forró csokit, minden pogácsa és édes süti gazdára talált, a látogatók pedig sok szép dísszel és ajándékkal tértek haza. Gál Zsolt igazgató úr és Németh Tamás iskolalelkész szavai megidézték az adventi várakozás csodáját. A Húzós Banda, élén Tóth Tamás tanár úrral pedig fergeteges hangulatú élő zenei koncerttel örvendeztette meg a látogatókat.
A nagyszerű este kulcsszereplői azonban a résztvevők voltak: szülők, diákok és tanáraik.
Támogatóink mellett nekik köszönhető az a sok kiváló, szép és értékes portéka, mely a vásári forgatag látogatói adományukért cserébe haza vihettek.

Összefogásunk eredménye volt ez a sikeres vásár! Megmutatta annak a szövetségnek a rendkívüli erejét, mely minden iskola hármas alappillérének: a diákoknak, a tanáraiknak és szüleiknek összefogásában rejlik!

Mindenkit szeretettel várunk a jövő évi adventi vásárra is!

Aki nem tudott részt venni, ajánljuk figyelmébe a december 14.-i Jótékonysági Koncertet a Gimnázium aulájában (részletek az iskola honlapján) ahol ismét részesei lehetünk egy varázslatos adventi pillanatnak!

Támogatóink:
Wolf Pékség, Bruckner Pékség, Tollam – Ceruzám Papír- és Írószer Bolt, Takarékos Diszkont Kft., Reformator Culina Kft.


Adventi forgatag és jótékonysági vásár

Hálából adni a mi javunkra válik!

Színes-rajzos falak, krétaporos tábla, vidám gyerekzsivaj és lelkiismeretes pedagógusok. Még ennél is több lehet az iskola, ha mindannyian hozzá teszünk egy kicsit, ki ahogy tud:

· Van, aki ide szánja a személyi-jövedelemadója 1%-át és időben nyilatkozik róla.
· Van, aki egy-két dicsérő szóval támogatja és bíztatja a tanárokat, amire nagy szükségük van.
· Van, aki hűséges az imádkozásban és hitével erősíti az iskolát.
· Van, aki részt vesz egyik-másik programon és jelenlétével támogatja
közösségünk épülését.
· Van, aki SZMK szülőként áll helyt az osztályok segítésében.

Sok módja lehet az adakozásnak. Adhatjuk az időnket, a figyelmünket, a türelmünket vagy az anyagi javainkból is segítjük az iskolát. Alapítványunk feladata, hogy mindezt összefogja és találkozási pontja legyen a különböző adakozási formáknak, legyen szó időről, kapcsolatról, szaktudásról vagy pénzről. Hálásak vagyunk az Istennek, a fenntartó gyülekezetnek és nektek, kedves szülők mindenért, amit adtok.

Alapítványunk működésének fontos forrását jelentik az szja 1%-os felajánlások. A 2023-as év e tekintetben kiemelkedőnek számít, hiszen a korábbi 121 fős támogatói körhöz képest idén 285-en ajánlották fel szja 1%-át. Ez 3 359 418 Ft-ot jelent, ennyivel segíti e közösség az iskolát és benne a pedagógusokat, diákokat. A támogatást ezúton is hálás szívvel köszönjük!

Azzal, hogy a gyermekeink életében meghatározó intézményt – az iskolájukat – támogatjuk, biztos helyre, az ő tanulásukba, fejlődésükbe, testi-lelki gyarapodásukba fektetjük az erőnket, időnket és pénzünket. Rajtunk is múlik, hogy milyen iskolánk lesz, hiszen minden amit most adunk példaként szolgál és a jövőben sokszorosan megtérül.

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatok­ra.” 1 Thessz 5, 16-17.

Kedves Szülők!

Szeretnénk bemutatni Önöknek az iskolánkat, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumot segítő Rózsakertért Alapítványt.

Az Alapítvány tekintélyes, több mint 30 éves múltra tekint vissza, hiszen már 1991-ben életre hívták iskolájuk támogatására maguk a Rózsakertis pedagógusok, diákok, illetve szüleik. Amikor 2012 szeptemberében a Budapest-Budafoki Református Egyházközség átvette az iskola fenntartását, az Alapítvány szervezete és működése eredeti formájában maradt és kisebb-nagyobb módosításokkal azóta is változatlanul működik. Az évek során az Alapítvány a szülők támogatásának köszönhetően az iskola fenntartójával, vezetésével és a pedagógusokkal együttműködésben segítette, például:az intézmény felszereléseinek fejlesztését;

Ez az éveken átívelő szolgálatjó példája annak, hogy mire képes egy összetartó, egymást és a gyermekeket segítő közösség, hiszen mindez nem valósulhatott volna meg, és nem működne évtizedek óta a szülők odaadó támogatása nélkül. Ezért ezúton is mindannyiunk nevében köszönjük az elmúlt években Önöktől kapott felajánlásokat és az áldozatos munkát!

Az Alapítvány életében a 2023-as év egy újabb mérföldkőnek bizonyul, mert a hatékonyabb működés érdekében a szervezeti struktúra, valamint a döntéshozatali mechanizmus átalakításra kerül. Ennek szükségszerűségét adja, hogy az évek során iskolánk mind összetettségében, mind pedig létszámában – köszönhetően a Gimnázium építésének és az Általános Iskola bővítésének – jelentősen növekedett. Ezért a korábbi években működő szervezeti és működési felépítés nehézkessé vált. Bízunk benne, hogy a megújulási folyamattal gyorsabbá és hatékonyabbá válik az alapítvány céljának megvalósítása, a diákok és a pedagógusok fejlődésének minél eredményesebb segítése.
Az újításokkal kapcsolatban itt a honlapunkon, illetve Facebook felületünkön folyamatosan adunk majd tájékoztatást.

Az Alapítványi munkát – a korábban megszokott módon – lehetőség van az adó 1%-kal, célzott támogatással, vagy általánosan felhasználható adományokkal segíteni.
Emellett aki kedvet érez az alapítvány feladatainak végrehajtásában önkéntesként való részvételre, kérjük, jelezze az info@rozsakertert.hu címre.

Szeretettel köszöntjük Önöket!

Rózsakertért Alapítvány Kuratóriuma

Az alapítvány támogatásával…

Az új gimnáziumi épület számítástechnikai termeibe telepített asztali számítógépek hagyományos HDD háttértárolóval lett felszerelve. Ez az i5 9. generációs processzorral együtt jó teljesítményt igért. Azonban a nagy háttértár sajnos elég lomhán dolgozott az induláskor. Az alapítvány segített a bővítés anyagi támogatásával és így 35 db 240GB-os alaplapi SSD beszerzése vált lehetővé. A videón látható, hogy az SSD-vel frissített gép alig 30 másodperc alatt bejelentkezett.

Az alapítvány biztosított az iskola tanárainak kiadott laptopok és a számítógép teremben lévő gépek fejlesztéséhez 70 db 240Gb-os SSD meghajtót. A beépítés után a gépek új erőre kaptak és a korábbi 130 másodperces indulási procedúra 31 másodpercre csökkent.

Megrendezésre került a VI. Alapítványi Bál, 2022. május 28.-án
19 órai kezdettel

Fellépett, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium tanári kórusa, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI És Általános Iskola néptánc csoportja, koreográfus Vizi Tibor, a 100 Tagú Cigányzenekar kamaraegyüttese, továbbá a Bananas zenekar.
Az ételeket a Reformator Culina Kft. varázsolta az asztalokra.

Rózsakertért Alapítvány

Cím: 1223 Budapest, Rákóczi utca 16.
Az alapítvány bankszámla száma: 11722003-20081081 (OTP Bank Rt.)
Az alapítvány adószáma: 18014259-1-43